Triết lý kinh doanh

Triết lý của công ty True Care :  Đúng như tên gọi True Care:  QUAN TÂM VÀ CHĂM SÓC THỰC SỰ, Chúng tôi quan tâm, chăm sóc  và thật sự đem lại giá trị cho người tiêu dùng, khách hàng, nhà phân phối, nhà bán lẻ, nhà cung cấp, đối tác, cổ đông, người lao động, và cả cộng đồng,

True Care phục vụ trách nhiệm, tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, làm hài hòa lợi ích, tất cả các bên tham gia trên tinh thần chung tay để TẤT CẢ CÙNG THỊNH VƯỢNG.

  • Đối với người tiêu dùng: Thông qua sản phẩm và dịch vụ của mình, True Care thể hiện sự quan tâm và chăm sóc thật sự, đúng như tên gọi True Care, góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp.
  • Đối với Nhà Phân Phối: True Care theo đuổi chính sách rủi ro bằng “Không” – ZERO RỦI RO đối với NPP.  Mỗi Nhà phân phối là một đối tác trọn đời của True Care.
  • Đối với nhà cung cấp và đối tác: True Care luôn tôn trọng các thỏa thuận và cam kết, hướng tới các đối tác lâu dài và bền vững trên cơ sở các bên cùng có lợi.
  • Đối với nhân viên: Mỗi nhân viên True Care là một chuyên gia trong công việc của mình. Nhân viên True Care được tuyển chọn, đào tạo và sàng lọc để giữ lại những người giỏi nhất và phù hợp nhất, đảm bảo họ có đủ năng lực làm việc và nhận được thu nhập xứng đáng với kết quả đóng góp.
  • Đối với môi trường và cộng đồng: True Care thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.